Healing

Blockeringar i kroppen stoppar energiflödet, ju färre blockeringar desto bättre energiflöde och ökat välmående. 

Healing är djupverkande och påverkar både kropp och själ.

Blockeringar i människans kropp är det vi upplever som problem, antingen fysiskt eller psykiskt. I en behandling tar vi bort de blockeringar som går och får igång klientens egen läkningsprocess och energiflöde.

Healingbehandlingar är mycket avslappnande och frigör stress i kropp och sinne. Du kan ha hjälp av healingen som ett komplement till andra behandlingar eller som en fristående behandling för att stärka upp och ge energi till kropp och själ.

 

En healingbehandling utförs med kläderna på, du ligger på behandlingsbänken eller sitter på en stol. I behandlingstiden ingår samtal före och efter behandlingen, en stunds vila där du får möjlighet att i lugn och ro vakna till, samt betalning. Försäkra dig om att du kan få en stund för dig själv efter ditt besök på Govana, så att du i lugn och ro kan återgå till din vardag.